torsdag 11. juli 2019

Krampeoptimisme, forskjeller, og noen interessante videoer

En runde på nettet kan fort by på mye trist lesning, men mellom all tristessen hender det at det dukker opp tekster der den som skriver er ekstremt optimistisk på framtidens vegne. Her finnes det ikke problemer, ikke engang utfordringer, her er alt bare fryd og gammen, alt går i riktig retning, ingen grunn til bekymring.  Det har nemlig Steven Pinker sagt, og skribenten later til å mene at alle som er uenige i dette, er uopplyste, bakstreverske hengehuer som rett og slett ikke har skjønt det. Etter å ha lest noen sånne innlegg, trodde jeg at alle i de mer velbemidlede klasser var ihuga Pinker-fans, men det var visst en i overkant pessimistisk antakelse.

I en anmeldelse i Dagbladet av boka som har fått den norske tittelen «Opplysning nå», omtales Pinker som en markedsfundamentalist hvor svaret på problemet ulikhet er la dem spise kake. Videre sies det at han kategoriserer miljøbevegelsen som fremskrittshatende misantroper. Heller ikke i Klassekampen har Pinker fått stående applaus, i begynnelsen av juni hadde Joar Vittersø en tekst med tittelen Glemte du noe, Pinker? Her er det særlig Pinkers syn på ulikhet som kritiseres, det sies at essensen i han budskap er at vi ikke skal være opptatt av økonomiske forskjeller, at de er nødvendige og at de negative konsekvensene ikke alvorlige, at han til og med synes å mene at ulikheter er moralsk irrelevant.

Ifølge Vittersø blir årsakene til at ulikhet dreper stadig bedre forstått. En vesentlig grunn er stresset det medfører å være på bunnen av et sosialt hierarki. Kronisk stress gir økt sannsynlighet for alvorlig fysisk og psykisk sykdom. Det sies også at i møtet med noen med høyere rang bli vi mer ydmyke og imøtekommende. Det motsatte skjer i møtet med folk vi oppfatter som lavere enn oss i rang, da blir vi mer selvgode og uvennlige. Noe som ikke overrasker oss som befinner oss langt nede på rangstigen, dette har vi erfart i rikelig monn. Det er heller ikke overraskende at undersøkelser viser at de som befinner seg høyt oppe i hierarkiet, ikke synes dagens nivå av ulikhet er problematisk. Og det er vel der oppe de vel befinner seg, disse som skriver de før nevnte overoptimistiske tekstene. Det som har slått meg når jeg har lest slike tekster, er at det ser ut til at det er veldig vanskelig å ha to tanker i hodet på én gang. Jeg vil tro at de aller fleste av oss har fått med seg at verden på mange områder har gått framover, men samtidig går i feil retning på andre områder. Eksempelvis burde jordas temmelig stusselige helsetilstand være grunn til bekymring. I Dagens Næringsliv, som vel ikke akkurat er kjent som en utpreget miljøblekke, kunne vi for noen dager siden lese en heller skremmende artikkel med tittelen FN-ekspertadvarer: Global oppvarming kan føre til «klima-apartheid». For ikke lenge siden leste jeg at framtidstro er en nyliberalistisk kjerneverdi, det kan være noe av forklaringen på den voldsomme optimismen til disse skribentene. Viktig å ha de tidsriktige holdningene, vettu. Noe annet jeg har tenkt når jeg har lest diverse skråsikre, men ikke alltid like velbegrunnede, påstander fra de mer velbemidlede, er om de har hatt det så greit og lettvint her i livet at det er noe de har gått glipp av. Forskning har vist at et vanskelig liv har negative konsekvenser for fysisk og psykisk helse, og hjerneskanning viser at kronisk stress kan endre hjernen. Konsekvensene av et meget godt og trygt liv synes neppe på hjerneskanning, men kan det være at en viss grad av motstand her i livet er nødvendig for å utvikle seg til et reflektert voksent menneske?

Så over til det som her hovedgrunnen til at jeg tar opp dette, det er noen videoer på YouTube som Vittersø henviser til. Han anbefaler å bruke søkeordene «Paul Piff rich give less» og «Sarah Brosnan monkeys». Det har jeg gjort, og det jeg fant syntes jeg var så bra jeg synes flest mulig bør se dem. På det førstnevnte søket fant jeg denne videoen, den gir unektelig noen meget interessante tanker.

På det andre søket, fant jeg først en kortere video, men jeg velger å sette inn denne, fordi den er både morsom og informativ.


Til slutt velger jeg å sette inn en fra 5080 Nyhetskanalen. Den er egentlig forferdelig fæl, men dessverre kanskje ikke så langt vekk fra virkeligheten som man skulle ønske.