torsdag 15. februar 2018

Straffelinja, del to

Jeg klarer ikke å legge fra meg temaet fra forrige bloggpost.
Her er en link til mer om Line som sliter med Nav, nå har hun fått tilbud om nattarbeid. Med tanke på at hun er alenemor med to små barn, kan man virkelig begynne å lure på hva som rører seg i hodene på Nav-folket. Noe annet er at dersom man skal jobbe natt, kan det bli veldig vanskelig å komme seg til og fra jobb når man ikke har bil, og det har ikke Line. Så lurer jeg på om folk som blir sendt på nattarbeid gjennom Nav får nattillegg. Det burde de få, men jeg tviler sterkt på at så er tilfelle.

Jeg fikk en link i en kommentar, til en artikkel som handler om 19 år gamle Emil som er på Nav-tiltak i butikk, det har han vært i nærmere tre år, og først i 2020 kan han søke om fast jobb i butikken. Han er ikke den eneste som jobber for luselønn i butikk, som det framgår av artikkelen og videoen, er det mange som lider samme skjebne, eller snarere vanskjebne. Selvfølgelig veldig bra for butikkene som kan benytte seg av ekstremt billig arbeidskraft. Det er ikke rart det blir vanskelig å få jobb på vanlig måte, når arbeidsgiverne i stedet kan ta inn folk på Nav-tiltak.

Jeg kan også anbefale en kronikk av Terje Alnes, med tittelen Verdien av arbeidsledighet, på siden Radikal portal. Han beskriver på en svært god måte hvordan arbeidsgiverne på den ene siden står hardt på arbeidslinja, samtidig som de er lite villige til å ta inn personer «som ikke forsvarer lønna si». Han kommer også inn på hvordan arbeidsinnvandringen har ført til at styrkeforholdet mellom tilbuds- og etterspørselssiden på arbeidsmarkedet er vesentlig forrykket. Han nevner at mange arbeidsgivere heller ansetter arbeidsinnvandrere framfor nordmenn, da det er lettere å få dem til å godta dårligere vilkår enn det nordmenn er villige til å akseptere.

Når man leser disse tre tekstene etter hverandre, ser man en utvikling som er mildt sagt skremmende. Noen av dem som kommenterte under forrige post, har etterlyst fagforeningene. Det gjør jeg også, hvorfor i all verden kommer ikke de på banen når Nav er med på å ødelegge arbeidslivet slik som de gjør når folk må jobbe for knapper og glansbilder i år etter år? Og det er jo bare et fåtall av dem som slaver på diverse Nav-tiltak som ender opp i fast jobb. Noe som ikke er rart, da knuslete arbeidsgivere heller kan ta inn nye folk på tiltak. Jeg har sett at mange arbeidsgivere synes det gjør innmari vondt å betale folk en anstendig lønn, og når de blir vant til at folk jobber mer eller mindre gratis, blir vel smerteterskelen senket enda noen hakk.

Jeg etterlyser ikke bare fagforeningene, hvor er resten av venstresiden? De skulle vært frampå og rast mot denne grove utnyttingen av mennesker, men i stedet er det påfallende stille fra den kanten. Man kan jo lure på hvorfor. 

25 kommentarer:

 1. Fagforeningenes taushet skyldes nok at det var Nav-reformen og ordningen med AAP som satte fart i utplasseringer og arbeidstrening.

  Dette var de rødgrønnes greie: Folk skulle få en fot innenfor i arbeidslivet – selv om vetuge folk straks innser at den foten kommer stygt i klemme, straks arbeidstreningen er fullført. For da er nemlig ikke arbeidsgiver interessert lenger.

  Fagforeningene er altfor tett knyttet til de rødgrønne og deres visjoner til å mukke, selv om det resulterer i at en kvinne må spa grus for å få penger til livsopphold.

  Det er nå under de blåblå det kommer fornuftige innspill – faktisk fra Hauglie, som jeg ikke hadde noe positivt inntrykk av ellers. Hun uttaler at folk skal få en raskere avklaring på om de har god nok helse til å komme tilbake i jobb, eller om de er så arbeidsuføre at de må på uføretrygd –altså slik det var FØR Nav-reformen.

  Dermed vil det fremkomme at en kar som Emil på Meny ikke skal ha AAP i det hele tatt. Han er i fullt arbeid og feiler ingenting - så det er absurd å snakke om uttesting av «restarbeidsevne», og helt lovstridig at han går på den ytelsen.

  Typisk nok slakter LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen Hauglies forslag fordi «regjeringen nok en gang rammer de svakeste».

  Det er faktisk en grov fornærmelse å påstå at en skikkelig arbeidsmann som Emil, som helt klart kan forsørge seg selv om han får en jobb med vanlig lønn, hører til blant «de svakeste» – som åpenbart skal være sterke nok til å spa grus, hvis det er det Nav-kontoret deres forlanger. Ja, der har du de rødgrønne – sutrer om å verne «de svakeste», samtidig som ingen utnyttes verre enn dem – av de rødgrønnes eget system.

  Nestlederen i LO mener altså at man skal fortsette å bryte eksisterende lovverk og forskrifter for innvilgelse av AAP. Det er helt sjokkerende at han heller ikke vet at tilhører du helsemessig «de svakeste», har du en LOVFESTET RETT TIL UFØRETRYGD.

  Men Nav-reformen var de rødgrønnes baby, så den kommer aldri LO og Ap til å slutte å forsvare. Helt greit for dem at det har skapt et arbeidsmarked der ledige jobber snappes opp av Nav, og reserveres for folk som tvinges til å ta dem for langt under tarifflønn.

  Frem til etterkrigsårene ble det iverksatt NØDSARBEID i Norge, oftest veianlegg, som skaffet arbeidsledige en inntekt og skapte varige verdier.

  I det minste var ikke dette subsidiering av private virksomheter, og fagforeningene fulgte nøye med på hva som foregikk. De gikk også sterkt inn for å avvikle nødsarbeidet. Det er virkelig skremmende at venstresiden nå har snudd helt og går inn for nødsarbeid, som de har omdøpt til «arbeidspraksis» eller «arbeidstrening» – attpåtil til fordel for private arbeidsgivere, og på en måte som klart reduserer antall ledige jobber.

  For øvrig: God helg!

  SvarSlett
  Svar
  1. Når Hauglie vil ha raskere avklaring, er jeg ikke sikker på at det nødvendigvis er gode nyheter for dem med dårlig helse. Samtidig sier hun at hun vil ha flere med nedsatt arbeidsevne over i arbeid. Noe som antagelig vil si at det vil bli temmelig vanskelig å få trygd. Og med tanke på hvor lite interessert arbeidsgiverne egentlig er i å ansette folk som ikke kan yte maksimalt, vil antagelig disse bli gående på diverse tiltak.

   Slett
  2. Hei, noe skepsis er alltid på sin plass, men Hauglie har rett i at AAP er problemet her. Den artikkelen om Emil var en skikkelig vekker for meg.

   Nav-reformen - som skrøt av "å skreddersy tiltak tilpasset den enkeltes behov" - sørger i stedet for at alle som melder seg hos Nav - enten de er friske arbeidssøkende ELLER midaldrende uføre - henvises til akkurat samme ordningen -- enda ethvert oppegående menneske ser at behovene er helt forskjellige. Den ene gruppen trenger arbeid og den andre trenger trygd.

   Likevel havner alle i AAP. Her blir Emil behandlet som om han har søkt uføretrygd, og testes for "restarbeidsevnen" sin! Ja, hva er det som mangler ved den, da, når mannen er i full jobb? Da er vel restarbeidsevnen hans 100 %, får vi tro? Så hva gjør han da på AAP - attpåtil i en årrekke?

   Søker folk om uføretrygd, har en alltid forsøkt å kartlegge eventuell restarbeidsevne. Men Emil har aldri sendt inn en slik søknad. Det finnes det jo ingen grunn til heller. Men da er det respektløst av Nav å behandle ham som om han har det.

   Marsboere må ha rappet hjernen til Navs ansatte når de ikke stiller spørsmål ved hva en arbeidsfør mann gjør på et arbeidstiltak. Disse er beregnet for folk med sykdom, skade eller lyte som får testet restarbeidsevnen i delvis tilrettelagt arbeid.

   Hvilket grunnlag har Nav for å teste restarbeidsevnen hos en FRISK person som søker arbeid? Burde de ikke heller teste sin egen, når de tydeligvis ikke kan tenke?

   Når testet de forresten Emil? Hva var resultatet? Det er slike ting Hauglie etterspør, og det gjør hun jammen rett i, for når han ikke er minst 50 % ufør, skal han ikke behandles slik heller.

   På dette punktet skal fagforeningene holde kjeft, de har ingenting med å støtte at folk utnyttes i arbeidslivet slik det foregår nå. Da får de heller forlange at arbeidsledige får "en fot innenfor" ved en ansettelse med 6 måneders prøvetid, der Nav betaler lønnen. Deretter skal personen være ordinært ansatt. Sånt kan en fagforening være bekjent av.

   Mvh
   Borgeren

   Slett
  3. Jeg trodde arbeidsmarkedstiltak og AAP ikke hørte sammen, men det står jo faktisk at Emil får arbeidsavklaringspenger. Uansett, dersom det skulle bli ryddet opp, slik at folk slipper å gå i årevis på håpløse tiltak, så ville det selvfølgelig være veldig bra. Men jeg tror det ikke før jeg ser det.

   Slett
  4. Avkorting av behandlingstiden for uføretrygd vil iallfall være VELDIG positivt. Det Hauglie ber om, er en gjenopprettelse av trygdeetatens virksomhet som ble avsluttet med Nav-reformen. Og trygdeetaten var faktisk til å leve med.

   Jeg jobbet der på 80-tallet, og en uføresak skulle avklares i løpet av TRE ÅR. Svar på en konkret søknad om uføretrygd skulle foreligge senest i løpet av 8-9 MÅNEDER. Ble det avslag, gjenstod likevel mer enn to år til videre avklaring, og en gikk da gjennom andre muligheter: Omskolering til annet yrke? Videreutdanning? Det var ikke snakk om de tullete kursene som aetat drev med, men tilbud om skikkelig utdanning.

   Slår du derimot opp på Navs nettside om uføretrygd i dag, står det ikke et pip om noen frist eller tidsbegrensning. Nav står fullstendig fritt til å trenere uføresøknader uendelig. Søkerne kjøres inn på AAP, som er blitt en gedigen sovepute for Navs ansatte – Hauglie har helt rett i det.

   Folk som søker om uføretrygd, havner dermed side om side med friske arbeidsledige som Emil. Og der blir begge grupper gående.

   Ble tidligere for mange frister i trygdeetaten oversittet (det skjedde etter perioder med influensa og dermed mye fravær), spurte Rikstrygdeverket hvorfor. De fulgte med på sånt.

   Tull ble ikke tolerert. Etter en slik fraværsperiode vedtok kontoret vårt en gang å holde stengt for publikum om tirsdagene. Jeg syntes det var særs dårlig publikumsbehandling, og etter halvannen måned kom det pålegg fra Rikstrygdeverket om å øyeblikkelig gjeninnføring av vanlig åpningstid. Til sammenligning er Nav i dag en selvstyrt koloss som uten videre kan holde kontorene stengt - fordi dette passer de ansatte best! Men de er offentlige TJENESTEMENN OG –KVINNER. Det ligger i den betegnelsen at de står til offentlighetens tjeneste. Ikke dermed sagt at en skal fratas et levelig arbeidsmiljø. Men en kan ikke holde stengt i kontortiden fordi det er så bekvemt!

   Det som møtte meg da jeg selv søkte om uføretrygd 30 år senere, var at det tok FEM ÅR uten at noen i Nav brydde seg. (Da jeg til slutt sendte klage, fikk jeg i det minste svar om at de dessverre ikke kunne overholde fristen når det gjaldt å besvare min klage...) I de 5 årene (!) med utprøving av min restarbeidsevne (AAP) forholdt ingen seg tl at jeg hadde søkt om uføretrygd. Hele veien skulle jeg opptre som "aktiv arbeidssøkende", siden så mange på AAP var friske arbeidsledige (som Emil), og da gjaldt det samme for folk som hadde søkt uføretrygd: Være villig til å ta hva arbeid med hva som helst og flytte hvor som helst (som altså ikke noe nytt påfunn av Hauglie) – ting som står fjernt fra realitetene når en er ufør.

   Men etter Nav-reformen er alle i samme båt, ALLE SKAL MED!, inn samme døren og ingen er egentlig uføre, FOR ALLE SKAL MED og fremvise noe restarbeidsevne. - Men hvem er interessert i den, da?

   Slett
  5. Det meste har vel blitt verre med Nav-reformen, og jeg har en mistanke om at det var det som var meningen. Når det gnåles om at "alle skal med", så betyr vel det at man mener at folk som står utenfor arbeidslivet ikke teller, at de ikke er noe verdt. Siden det alltid vil være noen som er for syke til å jobbe, og stadig flere som ikke lever opp til arbeidsgivernes økende krav om å være lytefrie, synes jeg det er en skremmende holdning.

   Slett
 2. Jeg må si Line er tøff som tør stå fram med alt dette. Selv hadde jeg vært så redd for represalier fra NAV at jeg hadde nok ikke turt sagt et ord....Det er mulig de ikke tør å gjøre så mye nå ettersom saken er sterkt framme i media; men hvem veit? Hets risikerer hun også..det har jeg sett i noen kommentarfelt; selv om de fleste heldigvis støtter henne.
  Jeg tror nok det vil bli en løsning for Line..nettopp fordi hun har turt å stå fram. Men det er dessverre altfor mange i hennes situasjon som vil bli herset med fortsatt.

  SvarSlett
  Svar
  1. Ja, det er virkelig tøft det hun gjør. Og ikke minst er det viktig, fordi andre får vite hva som skjer i Nav-systemet.

   Slett
  2. Hei, Line kommer høyt opp på min liste over hverdagshelter.

   Represalier fra Navs side er ikke uvanlig. Etter reformen ser en også at saksbehandlere forsøker å behandle rettighetsbaserte ytelser som om de var skjønnsbaserte, altså at det er opp til saksbehandleren å avgjøre hva du har rett til, selv om dette er nedfestet i lovverk og forskrifter som saksbehandleren ikke har noen rett til å tukle med.

   Mvh
   Borgeren

   Slett
  3. Line er helt klart en hverdagshelt, hun fortjener en pris for det hun gjør.

   Det ser ut til å være utrolig mange usle mennesker som jobber i Nav, et slikt system trekker vel til seg folk som liker å herse med andre.

   Slett
 3. Heldigvis skjer det noe nå. Reaksjoner både fra Solberg og Hauglie:

  https://www.tv2.no/nyheter/9552495/

  Skal noen kritiseres, er det i første rekke Navs ansatte. De får slutte å gjemme seg bak "systemet". Nav-systemet har gitt dem anledning til misbruk som dette. Men Nav-systemet la aldri føringer for den typen misbruk.

  Derimot ga Nav-reformen makt til "førstelinja", tilfeldige saksbehandlere som har fått helt annerledes frie hender overfor andre enn det man så i gamle trygdeetaten.

  SvarSlett
  Svar
  1. At det er mange av dem som jobber i Nav som burde finne seg noe annet å gjøre, det er helt klart. Hva du skulle være brukbare til er en annen sak. Likevel mener jeg at politikerne har sin del av skylda for at det er så galt som det er. På begge sider ser det ut til å være relativ stor enighet om at det skal være ubehagelig å være avhengig av Nav.

   Slett
  2. Hei, jeg også la merke til oppslaget, og tror det kommer noe positivt ut av det omsider.

   Men Aftenpostens forside onsdag(?) viser vel egentlig holdningene bak. En gjeng somaliere roper i flokk om at tiltakene de får, er så YDMYKENDE og VILKÅRLIGE.

   Ja, og hva så? Nordmenn blir jo utsatt for akkurat det samme - men for dem er det ingen forsideplass. Det er bare når pressen får snusen i at mørkhudete opplever dette - DA er det full skandale.

   Jeg tar min hatt av for Trump som, da han fikk "Black lives matter" stukket opp i fjeset, sa som sant er: "ALL lives matter."

   Noe annet er rasisme. Men det er det vi utsettes for i Norge i dag, dessverre.

   Mvh
   Borgeren

   Slett
  3. Om det skulle skje en endring til det bedre, hadde det selvfølgelig vært fint. Om det virkelig vil skje er en helt annen sak.

   Når det gjelder USA og Black Lives Matter, hvis jeg husker rett oppsto den bevegelsen som en reaksjon på at svarte var skutt ned og drept av hvite politifolk, som i etterkant ble frikjent. Det er noe ganske annet ennå å bli dårlig behandlet på et Nav-kontor. Og uansett hva vi måtte ha av problemer med innvandrere, så er det foreløpig ikke i nærheten av det USAs opprinnelig befolkning har hatt med hvite, europeiske innvandrere.

   Og Trump, jeg siterer en som har noe mer kunnskap om USA enn det jeg har, Ole O Moen: «Jeg vil plassere ham i en egen særklasse som den mest udugelige og potensielt farligste president som USA noensinne er blitt belemret med.»

   Slett
  4. En annen USA-ekspert, Jan Arild Snoen, er ganske positiv til Trump. (Men det er mitt inntrykk at "eksperter" stort sett motsier hverandre.)

   Iallfall trenger en ikke være ekspert for å få med seg at Trump skrotet TTP, som ellers ville slått ned på oss som en hauk og skrotet fagforeninger, samt lover og regler i europeisk arbeidsliv.

   Røykeloven ville ruinert oss om den ble opprettholdt, siden tobakkselskapene da kunne vist til TTP for å kreve inn erstatning for tapte inntekter.

   Når det gjelder behandlingen av Amerikas indianere, regner jeg med at du tenker på massakrer og voldtekter, og der bør vi kjenne oss igjen. Visst er vi i nærheten!

   Hver dag går jeg forbi sperringer som er reist for å hindre innvandrere i å kjøre inn i norsk sivilbefolkning. Voldtekter er også en gjenganger, og det er lite de risikerer.

   Det dysses ned og underkommuniseres av våre egne myndigheter. Som Hanne Nabintu Herland sa, det er ikke rart at folk må ty til nye medier når tradisjonelle aviser ikke vil fortelle sannheten.

   Aftenpostens forside med somalierne la jeg også merke til. Aldri i livet om de hadde ryddet forsiden for nordmenn på vilkårlige og ydmykende tiltak – men somaliere, de får førsteplassen hvis det er noe.

   Forresten har tiltak tidligere vært kritisert. Jeg fant et avisutklipp fra "Dagbladet" 26. juli 2012, der direktør Leikvoll fra Attføringsbedriftene i NHO (jeg visste ikke en gang at noe sånt fantes) angrep daværende NAV-sjef Joakim Lystad.

   Lystad hadde etterlyst et enklere regelverk for NAV, men det som fornærmet Leikvoll, var at Lystad påpekte at arbeidstrening var uten effekt, og at attføringsbedriftene "fristes til å holde på de beste brukerne".

   Leikvoll skrev at Lystad manglet dokumentasjon for dette, enda det opplagt er riktig.

   Leikvoll skrøt videre av jobbstrategien "Ringer i vannet" som var nytt for meg - og da jeg googlet det nå, manglet prosjektet statistikk for måloppnåelse:

   https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/FoU-midler/Relatert+informasjon/ringer-i-vannet

   Det var altså i 2012 - Lystad ble skiftet ut - og ingenting skjedde. Tvert om har galskapen nærmest lagt beslag på eventuelle ledige jobber i dagligvarebransjen.
   Slett
  5. Jan Arild Snoen befinner seg langt ut på høyresiden politisk. I 2014 hadde han en kronikk i Minerva med tittelen Arbeidsinnvandring tjener de fleste der han blant annet innrømmer at arbeidsinnvandring har ført til at lønninger i noen bransjer, de som ligger under gjennomsnittet, er lavere enn de ellers ville vært. Og dette sier han rett ut at han synes er greit. At folk med den typen holdninger har sans for Trump, det gjør ikke meg mer velvillig innstilt overfor ham, for å si det sånn.

   Slett
  6. Hei, det lille jeg har lest av Snoen, ga meg inntrykk av en som snor seg... men det var vel en navneassosiasjon.

   Nei, det er ikke greit at de som har minst, skal få enda mindre, uansett hvor bibelsk dette er.

   Folk som snor seg får meg alltid til å tenke på Bjarne Håkon Hanssen. Et avisutklipp jeg har tatt vare på fra 24.10.2009 minnet om at i 2005 hadde statsråd Hanssen slått om seg med påstander om at sosialklientene skulle få ny stønad og tett oppfølging.

   Han skulle «avskaffe det fenomenet at folk lever av sosialhjelp» og «høsten 2009 skal regjeringen måles på hva vi har fått til». Vel, han hadde nok ikke regnet med at det ble riksrevisjonen som målte de rødgrønne, og dommen stod til stryk.

   Halvparten av besøkte Nav-kontor hadde ikke gjennomført arbeidsevnevurdering før kvalifiseringsprogram.

   Halvparten av besøkte Nav-kontor kunne ikke dokumentere noen individuelle planer for deltakerne.

   Tre fjerdedeler av besøkte Nav-kontor manglet dokumentasjon for oppfølging.

   Der arbeidsevnen var vurdert, kunne det ikke dokumenteres at tiltakene var tilpasset denne.

   Ingen av kontorene kunne dokumentere at tiltakene var tilpasset deltakernes behov.

   Men innrømme at han hadde feilet spektakulært. Nei, Hanssen som hadde brisket seg i T-skjorte med JEG TAR ANSVAR, viste seg som en ekte ape (Ap'er): «Jeg vil ikke kommentere riksrevisjonens rapport.» Han understreket at han «nå er ute». I First House, selvsagt, der sleipingen tok seg godt betalt for det han hadde lurt med seg ut av kunnskap fra Stortingets kontorer.

   Hanssen vet å ta ansvar - for seg selv og sin egen velstand.

   Mvh
   Borgeren


   Slett
  7. Ja, Snoen vet nok å sno seg. Han er av dem som vil ta fra dem som har lite, for å gi til seg selv og andre som har mer enn nok.

   Når det gjelder Bjarne Håkon Hanssen, også kjent som Pølse-Hanssen, jeg synes han var en særdeles vemmelig usympatisk person, selv til politiker å være. Det er utrolig hva som kan komme seg fram i politikken, også ble det jobb i First House etterpå...

   Slett
  8. Hei, First House har flere ganger sendt tentaklene sine inn i regjeringskorridorene. Listhaug var også ansatt hos dem, og da må en undres hvordan en slik dobbeltrolle artet seg.

   Når det gjelder de traurige trynene på Aftenposten, fant jeg et bra stykke skrevet av Kjetil Rolness:

   https://tinyurl.com/ycqoekg7

   For meg er det i tillegg et ankepunkt at Aftenposten aldri leet et øyebryn når nordmenn sendes på like meningsløse tiltak. Det er helt ute av proporsjon hvordan ting må gå ut over mørkhudete for å få noen betydning.

   En somalisk kvinne kan få heltestatus for å stå og gaule "fuck politi". Ukvemsord skremmer neppe noen - men hadde noen sagt "fuck islam" tenker jeg det hadde endt med politianmeldelse, enda aksept av det ene må også føre til aksept av det andre.

   Kristne er nå den mest forfulgte gruppen i verden, og det er muslimer som står for dette. Universitetet i Agder har forsket på dette, og funnene deres understøttes av organisasjoner verden over. Likevel skriver mediene som om muslimer skulle ha noe å beklage seg over, enda de slipper inn i vestlige land der de ikke har bidratt med annet enn faenskap.

   Mvh
   Borgeren

   Slett
  9. Det er et beklagelig faktum at det som rammer de såkalt blendahvite ikke er av så stor interesse. Jeg synes historien om Lines kamp mot Nav var så ille at noen på venstresiden burde ha reagert. Det har ikke skjedd, noe som for så vidt ikke er overraskende.

   Og når jeg snakker om venstresiden, den har jo hatt tradisjon for å være religionskritisk. Den stort sett logrende holdningen til Islam er derfor ganske påfallende. Jeg har mange ganger lurt på hva antirasistene ønsker å oppnå. Du når ikke fram til folk når du kaller dem kloakk og grums, det øker bare konfliktnivået ytterligere.

   Slett
  10. Du har helt rett i det. Når det gjelder Ali, er vel ukvemsord det hun har å briske seg med. Da får hun tåle å få ukvemsord tilbake.

   Ali er også rasist. Hun har sagt at det er for mange hvite i Norge. Da får hun flytte et sted der hudfargen faller i smak.

   Tenk om en nordmann hadde sagt at det er for mange brune i Norge? Jeg mener seriøst at personen ville blitt både anmeldt og faktisk rettsforfulgt.

   Da bør det samme gjelde for Ali. Kan hun som rasist få heltestatus, skal alle rasister ha det.

   God helg!

   Slett
  11. Jeg har ikke spesielt stor sans for Sumaya Jirde Ali, men trusler kan aldri forsvares, uansett hvor uenig man måtte være med den som trues. Nå blir jo også innvandrere som kritiserer egen kultur utsatt for trusler, eksempelvis kan vi har lese om hva Amal Aden blir utsatt for.

   Slett
  12. Ja, Aden ble det stille fra. Forresten reagerer jeg på at hun sier hun ikke har sagt noe mot islam.

   Nei, jeg skjønner godt at hun ikke tør å SI noe mot islam. Men livsstilen hennes er en eneste PROGRAMERKLÆRING mot islam.

   Når det gjelder Jirde Ali, mener jeg at statsminister Solberg gikk ut og beklaget at Ali hadde blitt kalt en "hettemåke".

   Men sånn ordbruk får en tåle om en velger å stå frem som offentlig person og selv er grov i kjeften. Uansett er det ikke noe en statsminister skal engasjere seg i.

   Det samme gjelder i grunnen for trusler - de er en politisak.

   Gikk Solberg inn og "beklaget" da Listhaug ble æreskjelt og drapstruet på Facebook? Det var attpåtil hennes egen statsråd, og det burde blitt politisak.

   Forresten har Listhaug helt rett i at det virker som om Ap er mest opptatt av å beskytte muslimske terrorister. Hun er neigu ikke den eneste som har fått det inntrykket.

   Men der blir Ap krenket og snakker om Utøya! Når var det muslimske terrorister som angrep Utøya? Har Listhaug snakket om Utøya? Hun har ikke nevnt det i denne sammenheng.

   At Ap-folk mangler virkelighetssans og ikke klarer å skille skitt fra kanel, fikk vi tydelig demonstrert både under valgkampen og i Giske-saken. Men Solberg bør ha såpass analytisk evne at hun kunne sagt fra på vegne av sin statsråd at her er det ingen grunn til noen beklagelse, for Utøya har ikke vært nevnt i denne saken av andre enn Ap selv. Dette gjelder - som det fremgår av ordlyden - Aps forhold til muslimske terrorister. Og den bør det stilles spørsmål ved.

   Mvh
   Borgeren

   Slett
  13. Nå ble vel Jirde Ali utsatt for litt mer enn å bare å bli kalt hettemåke. Og uansett bør også usaklighet besvare med saklige motargumenter. Jeg har ikke sans for Jirde Alis fuck den og fuck den. Men det bør møtes med saklig kritikk, ikke utskjelling og trusler.

   Når det gjelder Listhaug, jeg har absolutt ikke sans for henne. Og beskyldningen om at Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet, lik og del, at en statsråd kan få seg til å synke ned på sånt nivå er direkte tragisk. For øvrig gidder jeg ingen videre diskusjon om Listhaug her.

   Slett
  14. Nei, det har vært mye med Listhaug.

   Er på Facebook selv, men synes ikke det egner seg som forum for uttalelser fra politikere. Men når andre politikere har varslet sin avgang på Facebook - og deltakelse i amerikansk krigføring er noe norske politikere kan slutte seg til med sms fra mobilen - så har ikke Listhaug vært noe verre enn andre - men en utvikling jeg ikke synes noe om.

   For øvrig stusser jeg på at ikke PST har markert sin støtte tydeligere. Klart det er et problem for deg og meg og resten av befolkningen, om Ap vinner frem med sin omtanke og omsorg for terroristers rettigheter. Det går helt klart på sikkerheten løs, og for min del vil jeg gjerne kunne bevege meg trygt i det offentlige rom.

   Slett

Bloggen er åpen for anonyme kommentarer, men jeg ser helst at du kommenterer med et navn, det behøver ikke være ditt eget. Da velger du navn/nettadresse, det er ikke nødvendig med nettadresse. Dersom flere anonyme kommenterer under samme bloggpost kan det bli ganske kaotisk og vanskelig å skjønne hvem som er hvem.

Kommentarer som inneholder skjellsord og usakligheter vil heretter bli slettet.