onsdag 24. juni 2009

Den totale NAVioti

Jeg har vært nødt til å melde meg på Nav, det er ikke noe jeg gjorde med glede. Men siden det er dårlig med jobber for tiden hadde jeg ikke noe valg. Jeg var forberedt på rot, tull og en lang rekke bisarre opplevelser, og så langt ser det ut til at mine bange anelser går i oppfyllelse i større grad enn jeg setter pris på.

Jeg har kommet så langt at jeg har fått utbetalt noen dagpenger, to dager på rad har det ramlet ned lønnslipper fra Nav, først med en forsvinnende liten sum, og den påfølgende dag en dobbelt så stor sum. Jeg kan jo håpe at det fortsetter sånn, men det gjør det vel dessverre ikke. Og hadde det gjort det hadde det vel endt med at jeg hadde blitt tiltalt for trygdesvindel. Det er nemlig slik i Nav, det har vel de fleste fått med seg, at Nav kan gjøre så mye feil de vil uten at det får noen konsekvenser for dem, men stakkars det Nav-offeret som måtte komme i skade for å motta en krone for mye, da er det ikke grenser for hva slags sanksjoner den uheldige vil bli utsatt for.

Ifølge brosjyren jeg fikk første gang jeg var på Nav, skal man få en melding om vedtak når vedtak er gjort. Det har jeg ikke fått, siden jeg har mottatt penger skulle man anta at det er fattet et vedtak i forkant. Nå kan det jo hende at det er noen andre som har mottatt dette brevet, i Nav har man jo en lang og stolt tradisjon for å feilsende post.

Jeg har begynt å kalle de Nav-ansatte for navioter, jeg synes det er et ord som kler dem, i den grad noe som helst er i stand til å kle dem. Så heretter vil de Nav-ansatte omtales som navioter på denne bloggen.

Andre gang jeg var på Nav snakket jeg med selveste navioten fra helvete. Jeg opplevde mye rart med slike mennesker da jeg var innmeldt på Aetat for noen år siden, men denne tok prisen når det gjelder dårlig oppførsel og vemmelig menneskesyn. Og tror jeg også jeg kan legge til, et lite positivt kvinnesyn. Jeg fikk nemlig en følelse av at jeg ble behandlet ekstra dårlig på grunn av kjønn, selv om vedkommende sikkert er ekkel mot mannlige brukere, mistenker jeg denne navioten for å være ekstra ubehagelig overfor kvinnelige brukere. Ikke akkurat noe sjarmtroll med andre ord. Han brukte denne hersketeknikken som jeg har vært borti før blant slike, den går ut på å vise med all mulig tydelighet at man ikke er interessert i å høre etter hva folk sier, de later som de ikke oppfatter hva motparten prøver å si og bare gnåler om sitt. Denne hersketeknikken lot det til at han hadde god trening i å bruke, i tillegg ga han klart og tydelig uttrykk for at han ikke trodde på ting jeg sa. At slike bøller skal slippes løs på mennesker som ofte er ytterst sårbare på grunn av den situasjonen de har havnet i, synes jeg er mer enn ille.

Nå er heller ikke Nav noe unntak fra regelen om at det ikke er noen regel uten unntak, og sist gang jeg var der møtte jeg faktisk på en riktig hyggelig person. Det er flott at de finnes, men det er dessverre alt for langt mellom dem. Og dette positive møte ble overskygget av den meget ubehagelige opplevelsen jeg hadde hatt der forrige gang.

I det store og hele er Nav galskap satt i system. Jeg har en mistanke om at denne monsteretaten er opprettet for at folk skal få svi mest mulig når de er så dumme at de enten mister jobben eller blir syke. Nav ser ut til å være gjennomsyret av et menneskesyn som er fjernt fra det mange av oss oppfatter som akseptabelt. Det er klart en slik etat tiltrekker seg folk som overhode ikke burde jobbe med mennesker, og spesielt ikke mennesker som er i en så vanskelig situasjon som mange av Nav-brukerne er.

Som Nav-bruker må man finne seg i å mistenkeliggjøres og trampes på, mens naviotene kan tillate seg å gjøre feil som blir skjebnesvangre for ofrene. De kan somle i det uendelige med å utbetale penger folk har krav på, og de kan sende brev med personlige opplysninger til feil adressat. I brosjyren jeg har mottatt står det blant annet hvis man gir uriktige opplysninger eller lar være å gi opplysninger som er av betydning, kan man bli utestengt fra retten til stønad. Den gang jeg var innmeldt på daværende Aetat opplevde jeg at ansatte ga meg feil opplysninger, og denne gang har jeg opplevd at det har blitt holdt tilbake informasjon som i høyeste grad har vært relevant.
Videre står det at dersom man handler grovt uaktsomt kan man bli anmeldt til politiet. Jeg vet at det finnes mennesker som har blitt så dårlig behandlet av Nav at de har overveid å ta livet av seg, jeg jobbet en gang sammen med en nær pårørende til et slikt Nav-offer. Å behandle folk på en måte som driver dem til randen av selvmord må være uaktsomhet på det aller groveste. Men det kan de trygt gjøre, for det får overhode ingen konsekvenser for dem. Og noen samvittighet ser de ikke ut til å ha.

For øvrig leste jeg nettopp at i min hjemkommune, Lørenskog, skal man nå bygge et Nav-bygg til syttifem millioner kroner. Det er sikkert noen som synes dette er vel anvendte penger, men jeg er ikke en av dem. Det er vel dette som er å bruke penger på velferd, spørsmålet er bare; velferd for hvem?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Bloggen er åpen for anonyme kommentarer, men jeg ser helst at du kommenterer med et navn, det behøver ikke være ditt eget. Da velger du navn/nettadresse, det er ikke nødvendig med nettadresse. Dersom flere anonyme kommenterer under samme bloggpost kan det bli ganske kaotisk og vanskelig å skjønne hvem som er hvem.